PNP Lingkod Bayan

Bantay ng katahimikan
PNP lingkod ng bayan
Kriminal aming kalaban
Mamamayan paglilingkuran.

Sa bayan at mamamayan
PNP ang inyong sandigan
Integridad, disiplina at kasanayan
Gabay sa tungkuling alay.

Makadiyos at makabayan
Makatao at makakalikasan
Sa tungkuli’y aming karangalan
Ihandog nag-iisang buhay.

Batas ay ipatutupad
Pantay-pantay para sa lahat
Walang mayaman o mahirap
Ang dulot sa bayan ay galak.

PNP mamamayan magtulungan
Kaayusa’t katatagan ating kamtan
Kalakalan uunlad na tunay
Kapayapaa’y ating tagumpay.

Makadiyos at makabayan
Makatao at makakalikasan
Sa tungkuli’y aming karangalan
Ihandog nag-iisang buhay
Ihandog nag-iisang buhay…